46 Bal Polski tickets are sold in tables of 10 at £1,750 or £175 per person. We have only 300 tickets available. Payments will be accepted up to 15th January or until sold out.

Ceny biletów Stolik 10 osob. £1,750 lub £175 od osoby.
Dostepnych jest 300 biletów. Płatności będą przyjmowane do 15 stycznia 2018. Bilety zostane wysłane w połowie stycznia.

Secretary | Sekretarz 46th Bal Polski Organsing Committee   info@balpolski.org.uk